fbpx

Партньорство

Н

ие вярваме, че устойчивото и здравословно социално и икономическо развитие може да се постигне когато организации от частния, държавния и неправителствен сектор участват във всички видове въпроси и проблеми и влагат своите компетенции в името на цялостното благосъстояние на своите общества. Мениджърите трябва да предприемат социални проекти, да участват в организации на гражданското общество и да бъдат лидери на активно гражданство. В обществата, в които бизнесът се занимава само със собственото си развитие и не участва активно в дейности от обществено значение, има голяма загуба на потенциал и трансферът на знания и опит със сигурност страда от това.

Part of our core business is to partner with organizations with similar values ​​and goals. If you see opportunities to work together, contact us.

[/ vc_column_text] [/ vc_column]

    Давам съгласие за съхраняване и обработване на личните ми данни

    By sending a message to us, you agree to the Privacy Policy . [/ vc_column_text] [ / vc_column] [/ vc_row]