fbpx

Доброволци

Н

ие вярваме, че доброволчеството е от изключителна важност за развитието на нашето общество. Правилното организиране на доброволци, планиране и управление несъмнено биха генерирали положително въздействие върху коефициента на полезно действие и ефективността на работата. Това води до по-добри обществени резултати, по-голямо социално сближаване и солидарност. Доброволческият труд помагат на специалистите да придобият повече социални умения, като същевременно укрепват връзките си с обществото.

Ценности като активно гражданство и конструктивна ангажираност са важни за всеки професионалист. Напредъкът на нашите общества е благодарение на техните знания, опит и други отличителни компетенции. Ще се радваме да се запознаем и да работим заедно по дейностите на Фондация “New Generation Family”.

При нужда да приложите експертизата си в полза на обществото се свържете с нас. Имаме нужда от хора с умения.

    Давам съгласие за съхраняване и обработване на личните ми данни

    Съгласявате се с Политиките ни за поверителност с изпращането на съобщение към нас.