fbpx

За нас

МИСИЯ

Живеем в бързо променящ се свят, където онлайн медиите прекрояват семейните ценности със скорост, която не е била виждана преди. Поради динамиката на натовареното ежедневие и напрежението с времето, както и изобилието от така наречена информация, членовете на семейството трудно намират правилните методи за подобряване на семейния си живот. Това води до объркване относно въпроси, свързани със семейството, образованието на младежите, училището, работата и т.н. Семейства се разделят, младежите се индивидуализират, нивото на образование върви във вертикална посока надолу, да не говорим за пагубните ефекти на съвременните наркотици, които се пускат на пазара.

Следователно е важно да можем да запазим интегритета си към собствените ни ценности. И точно там се намесват Семейства от ново поколение. Чрез укрепване на семейството и неговите членове посредством образоване, обучение и предоставяне на приятелско рамо при нужда.

M

Mисията: Да допринесе за подобряване на разбирането, грижите, комуникацията и образованието в семейството и между членовете му, и да предотврати опустошаването на хора чрез наркотици и алкохол. Ние популяризираме образователни кампании и изследователски програми, свързани с развитието, анализа и оценката на текущите теории и практики в помощ на семействата.

Ние вярваме,

че помагаме за повишаване на разбирането, любовта и благополучието на обществото чрез подобряване на качеството на семействата и неговите членове.

Наш приоритет

да се повиши осъзнаването на необходимостта да се грижим за бъдещето на семействата и членовете му.

Стремежът ни

да допринесем в голяма степен за подобрение в семействата.

Харесваш нашата кауза и искаш да се присъединиш към екипа ни?

ДЕЙНОСТИ

Организираме различни дейности като подготовка на семинари, курсове и обучения. Редовно организираме работни и секторни срещи, на които семействата проправят път за допълнителни възможности за сътрудничество по различни проекти, като същевременно засилваме социалните отношения.

Дейностите на Фондация Семейства от ново поколение се фокусират върху три взаимосвързани програмни области:

  • Образоване на членовете на семейството за повишаване на комуникацията, разбирането, любовта и грижите в едно семейство.
  • Образоване на младите за значението на ученето през целия живот и морала.
  • Превенция на наркотици и алкохол и практическа помощ при рехабилитация.

основател

Основател и ръководител на нашата организация е Моник Де Клерк. В ранна възраст тя осъзнава истинското си призвание – да помогне на семействата и младежите в създаването на по-добър живот. След като сама е жертва на наркотична зависимост преди повече от 30 години, първоначално се фокусира върху превенцията на наркотици и рехабилитация от зависимости. В цяла Европа информира хиляди членове на семейства и учители какво всъщност представляват наркотиците и как могат да разрушат семейството. На по-късен етап виж да, че проблемът с наркотиците е резултат от по-задълбочен проблем, свързан с разбирането и образованието на младите хора. Оттогава тя помага за подобряване на живота на хиляди семейства и младежи из цяла Европа.

Невена Топалова е част от екипа на New Generation Families и организира с любов всяко събитие.

Марияна и нейното призвание да помага на учениците.

Магистър педагог с 34 години педагогически стаж.

Лицензиран преподавател и обучител по Технология на обучението на Л.
Рон Хъбард и приложна схоластика със специализации в Дания, Швеция и
Украйна.

Коучът Дарина Малеева също ни помага и на драго сърце прави един от най-важните курсове “Как да учим и да обучаваме”

Семейство от ново поколение е там, за да ви помогне да намерите по-голяма стойност в живота.