fbpx

Книгата “Наръчник за предчисти”

Отърви се от емоционалните и психологически травми

истини, които жените не казват
истини, които жените не казват

Тук са петнадесетте действия на самопроцесинг, ориентирани към реабилитацията на самодетерминизма. Освен това тази книга съдържа няколко есета, даващи най-обширното описание на Идеалното състояние на човека. Открийте защо моделите на поведение стават толкова стабилно фиксирани; защо навиците привидно не могат да бъдат прекъснати; как решенията преди много време имат повече власт над човек, отколкото решенията му днес; и защо човек запазва миналите негативни преживявания в настоящето. Всичко това е ясно изложено в Диаграмата на нагласите – важен пробив, който допълва Диаграмата на Хъбард за човешка оценка – начертавайки идеалното състояние на съществуване и нагласите и реакциите на човека към живота.