fbpx

Книга за деца Научи Как Се Учи

Бариери при учене

Препълнени класове, икономически неблагоприятните условия и „разстройства при учене“ са нещо често срещано. И все пак в основата на всички тези неща стоят три основни бариери, които пречат да се научи един предмет успешно. И въпреки всичко написано по темата за ученето, тези бариери никога до сега не са били изолирани като толкова жизеноважни за ефективното образование.

Причините за изоставане в училище НЕ СА синдром с дефицит на внимание, емоционални проблеми или глупост. Това е емоционалната или физическа реакция, която ще изпита ученик на всяка възраст, когато се сблъска с една от тези бариери пред изучаването на даден предмет.

Учениците не успяват да научат, защото никой никога не ги е учил как да учат – как да идентифицират бариерите при учене и как да ги преодоляват.

Кои са трите основни бариери пред обучението? Отговорът се намира в Технологията за учене, изложена в книгата „Научи как се учи“, централно значение в която има очертаването на тези бариери при ученето. Никога преди разпознавани, те все още представляват основните причини за образователните неуспехи.

Научи как се учи

Основите на ефективното изучаване за деца от 4 до 12 години, напълно илюстрирани. Децата, които прочетат и приложат инструментите в тази книга, възвръщат ентусиазма си за изучаване и способността си да прилагат знанията си в живота.

Ученето е забавно, когато знаеш как. Боли единствено когато се удариш в трите бариери при учене и не знаеш какво да направиш, за да се справиш с тях.

Тези три бариери са единствените причини детето да се разсейва или да не може да се концентрира. Те са достатъчни, за да направят всяко дете изоставащо в училище. Пробивът е, че могат да бъдат преодоляни с помощта на прости и прецизни техники.

Научи как се учи показва как да ги забелязвате и как да се справяте с тях.

Способностите, които ни трябват, за да се справяме с живота, придобиваме с учене.

Вземете тази книга сега и помогнете на детето си да успее в живота!