fbpx

Тест “Лична ефективност” за управители

САМО за СОБСТВЕНИЦИ, УПРАВИТЕЛИ, ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ на средни и големи фирми, и предприятия.

Каква е твоята ефективност като управител?

Какво ти пречи да бъдеш ефективен управител и какво ти помага?

Резулатите от теста дават възможност да се определи ефективността Ви, като управител, на базата на която може да се създаде работещ и коректен план за действие.