fbpx

Учене през целия живот – ключ към ефективното лидерство

Ученето през целия живот е необходимост за всички хора и особено за лидерите. Те трябва да развиват своите компетенции непрекъснато, ако искат да бъдат успешни. Бързо развиващите се технологии и неспиращият поток от глобални промени помагат на мениджърите да актуализират уменията си, свързани с работата. Личните умения и управленските компетенции допринасят за тяхната мотивация и удовлетворение на работното място, като по този начин влияят върху качеството на тяхната работа.

Лидерите трябва да могат да отделят време за самостоятелно учене и самодисциплина. Те трябва да могат да организират обучението си, да оценяват напредъка си и собствената си работа и да потърсят съвет, когато има нужда. Умението за учене изисква от тях да разработват свои собствени стратегии за успешна обучителна дейност, да разбират и знаят силните и слабите страни на своите умения и квалификации и да могат да търсят нови възможности за самоусъвършенстване. Положителното отношение към ученето през целия живот спомага за успеха и превръщането им в най-добрите мениджъри.

Работа в мениджмънта се нуждае от специфични управленски компетенции. Управленската компетентност е набор от знания, умения, нагласи и лични качества, които се комбинират, за да направи мениджъра ефективен в работата си.

Мениджърът, който иска да е добър лидер, трябва да осъзнава важността на управленските компетенции и да ги развива за успешното изпълнение на работа, която изисква промяна в много други хора. Ученето през целия живот е единственият начин мениджърите да успеят в своята професия и кариера.

Ученето през целия живот е повече от допълнително образование или обучение. Това е нагласата на добрите мениджъри и лидери – хората, които проектират бъдещето на обществото. За тях е навик да мислят, разбират, изследват и подобряват своите знания, умения и лични качества, за да бъдат най-добрите в управленската среда.

Професионалната дейност на мениджърите е толкова интензивна, че ученето се превръща в неразделна част от тяхната работна дейност. В днешното информационно общество образованият човек, особено ръководителят, трябва да бъде човек, който е готов да разглежда по-нататъшното учене като процес, който ни съпътства през целия живот. Все повече и повече знания, особено знанията за напреднали, способни да подобрят уменията и личните качества, необходими в управлението, са много търсени за дейността на мениджърите, а ученето през целия живот не е ограничено до предоставянето им на възможност да участват в обучителната дейност. Целта на ученето през целия живот е да преосмислим фундаментално обучението, опитвайки се да промени нагласата ни за него.

Положителното отношение към ученето през целия живот, включващо мотивация, увереност, креативност, опит, е умение, което човек може да усвои. Хората получават основни основни знания в училищата и университетите. Но в нашето общество има някои недостатъци в обучението, преподаването и образованието.

Повечето висшисти гледат на годините си в университета като период от техния живот, който ги подготвя добре за работа и от тяхна гледна точка е достатъчно да бъдат успешни. Те не обръщат внимание на фактите като:

  • завършилите висше образование не са добре подготвени за работа поради липса на опит;
  • темпът на промяната е толкова бърз, че технологиите и уменията на днешните мениджъри стават остарели в рамките на 5-6 години и изискват постоянно обновяване;
  • те могат да променят кариерата си няколко пъти в живота, въпреки че това, което са научили в университет, е било предназначено да ги подготви за първата им кариера.

В настоящето схващане за образованието преподаването е процес, в който учителят казва и показва на учащите нещо, за което те не знаят нищо. Този модел е по-реалистичен за ранните класове в училищата, но е недостатъчен за процесите на обучение в университетите, където трябва да се развият уменията за учене през целия живот. Учителите трябва да възприемат ролята на инициатора и ментор, а не да са предавател на информация. Ученето е повече от това да се преподава. Ученето на нови умения и придобиването на нови знания не може да бъде ограничено до формални образователни условия.

Ученето през целия живот предполага, че университетите трябва да подготвят студентите да участват в самостоятелни учебни процеси, защото това е, което те ще трябва да правят в бъдещия си професионален живот. Работата в групи чрез ролеви игри, разрешаване на казуси или симулации могат да бъдат подходящи методи за ангажиране на учащите в този тип обучение.

Възможността да споделят своите мнения или мисли сред група от състуденти, създава усещане за колегиалност сред групата и спомага за намаляване на неувереността сред някои от тях. Този тип среда ще насърчи атмосфера на доверие, в която учащите нямат проблем да споделят мнения. В класната стая това е важна част от разработването на умения за самостоятелно обучение.

Преподавателите трябва да поемат отговорност за изграждането на атмосфера, в която всеки ученик има основание да споделя. Това е начинът да се развият умения за учене през целия живот, които да помогнат на бъдещите мениджъри да подобрят своите управленски способности и да демонстрират своята стойност за компанията и пазара на труда. За студенти и университети е добре учащите да могат сами да насочват собственото си обучение.

Понякога университетите нямат визия за подготовката на бъдещите мениджъри и лидери да се конкурират на базата на знанията си. Основна цел на подхода за учене през целия живот е да се намали разликата между университетското образование и обучението на работното място, за да се подготвят студентите за една професионална среда, изискваща творчество, сътрудничество и иновации.

Бъдещите висшисти трябва да бъдат обучавани в контекста на предстоящата им професия и реални проблеми. Преподаването, ученето и образованието трябва да бъдат интегрирани в бъдещата им работа. Учениците трябва да проектират решения на проблемите, когато попадат в беда и да използват знанията си за реални проблемни ситуации.

Пряката полза от знанията им значително подобрява мотивацията за изучаване на новия материал, защото времето и усилията, които се инвестират в обучението, се отплащат незабавно. Освен това, решавайки предизвикателни задачи, студентите имат възможност да практикуват мислене. Целта на учителя е да насърчи учениците да мислят по свободен начин, а това е жизненоважно за бъдещите лидери.

Ето защо днес важно предизвикателство е студентите, бъдещи мениджъри, да се обучават, практикуват и функционират в съвременното общество и да придобият нова нагласа за ученето. Сигурни сме, че ученето през целия живот и самостоятелното обучение помагат на лидерите да развият своите управленски компетенции, за да бъдат най-добрите мениджъри, да повишат продуктивността и конкурентоспособността на техните компании и да направят обществата и икономиките на своите страни по-успешни.

Ето четирите убедителни причини, поради които непрестанното обучение е задължително:

Насърчава творчеството и иновациите

Няма нужда да ви убеждаваме в значението на творчеството и иновациите за успеха в лидерството. Добре известно е, че големите идеи се генерират, когато сме отворени за нови идеи от различни източници, което в крайна сметка води до нови прозрения и пробиви. Успешните лидери насърчават членовете на екипа си да генерират възможно най-много идеи. И не забравяйте, че дори идеи, които изглеждат нереални или безполезни, могат да бъдат бъдещо съкровище.

Всестранно развити лидери

Всестранно развитият лидер разпознава собствените си грешки, оценява силните и слабите си страни и ясно комуникира визията си с хората около себе си. Постигането на това състояние на ума изисква постоянно обучение и развитие в много области, като комуникация, умения за разрешаване на конфликти и познания за човешкото поведение. Присъствието на семинари и менторски сесии са отлични начини за подобряване на липсващите умения и за подобряване на начина на взаимодействие с хората около вас. Добрият лидер трябва да разбира нуждите на хората в екипа си и да си взаимодейства с тях приятелски.

Обмяна на идеи и опит

Шансът да се създадат ценни връзки и обмяна на опит са чудесен стимул за по-нататъшно обучение. Срещи, конференции, семинари, курсове и други групи извън работното място са незаменими източници за изграждане на нови партньорства, споделяне и осведомяване относно най-новите тенденции.

Висока степен на информираност

Да бъдете актуални и в крак с последните събития е от съществено значение за ефективното лидерство. По този начин може уверено да изразите мнението си, да бъдете част от световната общност и да ангажирате другите в интересен и задълбочен разговор. Освен това може да увеличите възможностите си за работа или шансовете си за повишение, да научите интересни факти за нови култури и да сте добре подготвени да отговаряте на въпроси от широк кръг от теми. Изучаването на нови неща е забавно. Придобиването на нови знания и умения може е забавно. Този процес е отличен шанс да избягате от обикновената рутина и да погледнете от различен ъгъл на въпросите, които ви притесняват. Често е вълнуващо да се впуснете в нова тематика, а тя може да направи чудеса за вашето общо здраве, самочувствие и увереност.

Промяната в днешния бизнес пейзаж се случва с шеметна скорост и от лидерите се изисква да продължават да подобряват адаптивните си лидерски умения и способността да общуват по начин, който вдъхновява. Успешните лидери трябва да умеят да подтикват чрез корпоративните ценности и да развиват таланти в цялата организация.

Тези, които заемат ръководни постове, трябва непрекъснато да се стремят към подобрение, да разширяват своята база от знания и да дават пример на другите. Независимо дали решават да посещават редовно кратки курсове и обучителни семинари, да четат по теми от личен интерес или да присъстват на конференции, няма съмнение, че всички лидери трябва да бъдат подготвени за учене през целия живот и да насърчават членовете на екипа си да правят същото.

Източници:

1) Алла Сорокина - Учене през целия живот, за да бъдете най-добрия мениджър.

2) www.customisedtraining.edu.au - Защо ученето през целия живот е задължително за лидерите?