fbpx

Учител, който обучава с технология на учене

Представяме Ви Марияна Илиева – учител, който е сертифициран в използването на технологията за учене.

Магистър педагог с 34 години педагогически стаж.
Учител с педагогическа квалификация по предучилищна и начална училищна педагогика, гражданско образование, образователен мениджмънт. Медиатор – семейна и училищна медиация. Специализация “Европейски измерения на съвременното обучение”. Лицензиран преподавател и обучител по Технология на обучението на Л.Рон Хъбард и приложна схоластика със специализации в Дания, Швеция и Украйна. Компетентности за диагностициране на обучителни затруднения, изготвяне индивидуална програма на обучение на деца и ученици, работа с деца със СОП. Социални, технически, организационни, когнитивно-базирани компетентности. Носител на грамота „Учител за пример“ за 2019-2020 година.

Философия на преподаване

Ученето е забавно, когато знаеш как.

Способностите, които ни трябват, за да се справяме с живота, придобиваме с учене. Качеството на живота ни зависи от способността ни да учим.

Усвояването на академични знания отдавна не е достатъчно, за да бъдат учениците ни успешни в бързо променящия се свят. За да са подготвени за изненадите и предизвикателствата, които бъдещето крие, необходимо е да развиваме целенасочено у тях редица компетентности и умения. Най-успешните учители развиват цялостната личност на своите ученици.

Традиционното обучение има значителна роля, но не е достатъчно за ефективно постигане на очакваните резултати в образованието. Безспорни, но и ограничени са дидактическите възможности на преподаването на готови знания по-добре структурирано и систематично разработено учебно съдържание, но за да отговорят на съвременните обществени условия и изисквания, учителите е необходимо да търсят и използват нови и разнообразни методи и техники за учене и за диагностика на резултатите от прилагането им. Знанието в неговия академичен вид, запаметяването и възпроизвеждането на факти вече не са предпоставка за реализация и постигане на успех в съвременното общество. Единственият начин образованието да е истински полезно за децата е да създава среда и условия за всестранно усъвършенстване и реализиране на неограничения потенциал на човека за комуникация, за креативно и иновативно мислене чрез нови начини на обучение.

В основата на много образователни затруднения стоят незнанието как да се учи, основните бариери, които пречат да се учи успешно, липсата на компетентности, жизненоважни за ефективното образование. Учениците не успяват да научат, защото никой никога не ги е учил как да учат – как да идентифицират бариерите при учене и как да ги преодоляват. Тези бариери все още представляват основните причини за образователните неуспехи.

Като учител вярвам във възможностите на всяко дете. По тази причина търся нови подходи и методологии, с които да постигна по-добър успех в работата си. В своята практиката избрах да работя за формиране на умения за учене, като част от компетентност „Личностна компетентност, социална компетентност и компетентности за учене“.

Предимствата на тази практика са в иновативния подход за формиране на компетентности за учене.

Основните педагогически цели са:
Чрез прилагане технологията на обучение на Л.Р.Хъбард, да науча
учениците си:
 как да се научат да учат;
 как да откриват бариерите, които им пречат да учат ;
 как да могат да преодоляват тези бариери;
 как да намират решение на проблемите и отговори на въпросите си;
 как да прилагат на практика наученото.

Използвайки тази технология, осигурявам оптимален индивидуален напредък на учениците си. Когато те са се научили как да учат, всички знания стават достъпни за тях, гарантирайки, че независимо от областите на интерес, те ще имат най-голям шанс за реализация и успех в живота.

Технологията на обучение на Хъбард може да бъде прилагана още от ранна детска възраст и в широк възрастов диапазон. Получените знания се характеризират с устойчивост и приложение през целия живот.

Ако желаете Марияна да помогне и на Вашето дете:

Цена за 1 час: 90лв/час

Пакет от 5 часа: 78лв/час

За повече информация: тел 0879 532 628 и e-mail: office@freeboss.eu