fbpx

Стъпки при решаване на проблеми

Напишете 5 проблема свързани с хора, предмети или обстоятелства, които не решавате в настоящия момент.

 1. ……….
 2. ……….
 3. ………
 4. ………
 5. ………

Сега напишете какво бихте искали да знаете за всеки от гореизброените проблеми. (Липсващата информация, която бихте искали да имате)

 1. ……….
 2. ……….
 3. ………
 4. ………
 5. ………

Сега напишете до колко смятате, че тези проблеми са важни или дали са или не са разрешени в настоящия момент.

Ако някой от петте проблема остане неразрешен , напишете какво следва да направите, за да го разрешите.

 1. ……….
 2. ……….
 3. ………
 4. ………
 5. ………

Сега нека хвърлим един поглед в миналото. Несъмнено има няколко проблема, които смятате, че сте оставили нерешени.

Напишете 5 проблема свързани с хора, предмети или обстоятелства, които не сте успели да разрешите в миналото.

 1. ……….
 2. ……….
 3. ………
 4. ………
 5. ………

Сега напишете какво бихте искали да знаете за всеки от гореизброените проблеми.

 1. ……….
 2. ……….
 3. ………
 4. ………
 5. ………

Сега напишете до колко смятате, че тези проблеми са важни за вашето настояще.

 1. ……….
 2. ……….
 3. ………
 4. ………
 5. ………

Ако някой от гореизброените проблеми все още ви притеснява, какво би следвало да направите, за да го разрешите?

 1. ……….
 2. ……….
 3. ………
 4. ………
 5. ………

Сега нека се насочим към проблемите на бъдещето.

Напишете пет проблема свързани с хора, предмети или обстоятелства, които смятате, че ще ви се наложи да разрешавате в бъдеще.

 1. ……….
 2. ……….
 3. ………
 4. ………
 5. ………

Сега напишете какво трябва да направите сега, за да разрешите тези проблеми в бъдеще.

 1. ……….
 2. ……….
 3. ………
 4. ………
 5. ………

Сега напишете колко важни могат да бъдат тези проблеми за вашето съществуване.

 1. ……….
 2. ……….
 3. ………
 4. ………
 5. ………

Ако някой от гореизброените проблеми ви притеснява, то е защото все още не сте решили как да постъпите. Опитайте се да напишете как най-вероятно ще постъпите.

 1. ……….
 2. ……….
 3. ………
 4. ………
 5. ………